La Voix Humaine

Kings Place

The Magic Flute

Soho Theatre

Eugene Onegin

Arcola Theatre

La Boheme

On Tour

Carmen

On Tour

Opera Cocktail

On Tour

Ulla's Odyssey

On Tour

La Traviata

On Tour